میشولک

اسامی برگزیدگان هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو اعلام انجام گرفت

۳۱ خرداد ۱۳۹۶


ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، اسامی برگزیدگان هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو را اعلام کـــرد. بر این اساس، از میان ۱۶۸۳ داوطلب حاضر در این رقابت علمی، ۲۸ نفر به عنوان برگزیدگان نهایی اعلام انجام گرفتند.
از این میان، ۱۰ داوطلب به عنوان نفرات برتر کل مسابقه‏، ۱۰ داوطلب به عنوان برگزیدگان مقطع کارشناسی و ۸ داوطلب نیز به عنوان سه نفر برتر رشته‌هایی که زیاد از ۵۰ نفر از داوطلبان آن در جلسه آزمون حضور داشته‌اند و حداقل ۶۰ درصد امتیاز نفر نخست آزمون را کسب نموده‌اند‏، معرفی انجام گرفتند.

۲۸ برگزیده هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو به تفکیک مقطع تحصیلی عبارتند از: ۱۲ نفر دکتری تخصصی، ۴ نفر دکتری عمومی، ۲ نفر کارشناسی‌ارانجام گرفت و ۱۰ نفر کارشناسی.

همچنین به تفکیک رشته تحصیلی این برگزیدگان عبارتند از: ۷ نفر مهندسی مواد، ۴ نفر شیمی، ۳ نفر مهندسی فناوری نانو، ۳ نفر مهندسی شیمی، ۳ نفر نانوشیمی، ۲ نفر داروسازی، ۲ نفر پزشکی، ۱ نفر مهندسی مکانیک، ۱ نفر مهندسی پزشکی، ۱ نفر فیزیک و ۱ نفر علوم تربیتی بوده هست.

اسامی برگزیدگان هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو

اسامی برگزیدگان هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو

اسامی برگزیدگان هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو

۲۸ برگزیده هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو از ۱۰ نهاد  ترویجی فناوری نانو در سراسر کشور هستند که به ترتیب: ۹ نفر شرکت سرآمد علم فردا، ۵ نفر انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شریف، ۳ نفر شرکت نانوسان، ۳ نفر انجمن نانوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین نهادهای ترویجی کانون توسعه علوم و فناوری نانو بسیج دانشجویی خراسان رضوی، پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهید ناحیهیاری ناحیه ۵ اصفهان، انجمن نانوفناوری دانشگاه خانومجان، انجمن نانو دانشگاه پیام‌نور اصفهان، انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه پایتخت هر کدام یک داوطلب در میان برگزیدگان هفتمین مسابقه ملی نانو داشته‌اند. همچنین از میان برگزیدگان ۲ نفر به صورت انفرادی در مسابقه شرکت داشته‌اند.

گفتنی هست، کارنامه شرکت کنندگان در هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو، از امروز بر روی صفحه کاربری شرکت‌کنندگان قرار گرفته‌هست. شرکت‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به صفحه شخصی خود در سایت ستاد توسعه فناوری نانو و یا نهاد ترویجی محل ثبت‌نام نسبت به دریافت کارنامه اقدام نمایند.

داوطلبان جهت پیگیری مشکلات خود در خصوص کارنامه آزمون می‌توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج رویداد با ایمیل دبیرخانه به آدرس competition@nano.ir مکاتبه کنند.

شایان ذکر هست، نتایج آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو این مسابقه نیز هفته نخست تیرماه از طریق ایمیل از طرف دبیرخانه این مسابقه به برگزیدگان اعلام خواهد انجام گرفت.