میشولک

ایرباس ۳۳۳ نئو تحویل ایرلاینها شد .

۵ اردیبهشت ۱۳۹۷


این هواپیما به طور خلاصه با ۲۵۰ تا ۳۰۰ مسافر در ۳ کلاس برد ۱۳۵۰۰ کیلومتری دارد .

مزایا :

تنوع تایپ و موتور را کاهش میدهد .

این هواپیما با ایرباس ۳۴۶ و بوئینگ ۱۰-۷۸۷ و ۷۷۲ER توان رقابت دارد . هم از نظر ظرفیت و هم برد .

( البته ایرباس ۳۳۲ نئو هم است که تا کنون توسط هیچ ایرلاینی سفارشد اده نشده است )این هواپیما در ۲ کلاس تا ۳۵۰ نفر و ۱ کلاس ۴۵۰ نفر و ۱ کلاس ماکسیمم ۵۰۰ مسافر حمل میکند .سفارش :

تا الان ۲۶۴ سفارش از حدود ۱۰ ایرلاین و حدود ۹۰ سفارش دیگر از چند ایرلاین دیگر در اینده نزدیک .