میشولک

با خواندن این حدیث دیگر از مرگ نترسید

۲۹ خرداد ۱۳۹۶


۳۰۰۱۰۳۲

امام جواد (ع) به عیادت یکی از اصحابش که بیمار انجام گرفته بود رفت و در بالین او نشست و دید او گریه می‌کند و در مورد مرگ بی‌تابی می‌نماید.

حضرت(ع) فرمود: ای بنده خدا! از مرگ می‌ترسی؟ آنهم از این جهت که نمی‌دانی مرگ چیست.

آیا اگر چرک و کثافت، تو را فرا گیرد و موجب ناآسودهی تو گردد و جراحات و زخمهای پوستی در بدن تو پدید آید و بدانی که غسل کـــردن و شستشو در حمام، همه ی این چرکها و زخمها را از بین می برد، آیا نمی خواهی که وارد حمام شوی و بدنت را شستشو نمائی و از زخم‌ها و آلودگی‌ها پاک گردی؟ و یا میل نداری به حمام بروی و دوست داری با همان آلودگی و زخم‌ها باشی؟

بیمار عرض کـــرد: به صورت حتم که دوست دارم در این صورت به حمام بروم و بدنم را بشویم.

امام جواد(ع) فرمود: مرگ برای مؤمن همان حمام هست و آن آخرین پاکسازی آلودگی گناه و شستشوی ناپاکی‌ههست، بنابراین تایمی که به سوی مرگ رفتی و از این مرحله گذشتی در حقیقت از همه ی اندوه و امور رنج‌آور رهیده‌ای و به سوی خوشحالی و شادی روی آورده‌ای!

منابع:

معانی الاخبار، جلد۱، ص ۱۲۱

گنجینه معارف، جلد۲، ص ۷۲۹

دهستان دوستان، جلد۲، ص ۶۱


Post Views:
۴۶۷