سارا منجزی

سارا منجزی گیمگر کشورمان به خارج از کشور سفر کـــرده بود.این گیمگر ۳۴ ساله تصویری از خودش در این سفر را در صفحه شخصی اش منتشر کـــرد.

وی همچنین به عنوان مدل تبلیغاتی برند elixa در ایران فعالیت می کند.

 

سارا منجزی در خارج از ایران

سارا منجزی در خارج از ایران

 

سارا منجزی مدل تبلیغاتی برند elixa

سارا منجزی مدل تبلیغاتی برند elixa