میشولک

جریمه های راهنمایی و رانندگی که فکرش را هم نمی کنید

۲ بهمن ۱۳۹۶


براساس قانون اخذ جرایم رانندگی برخی چیزهایی که از نظر رانندگان تخلف نمیباشد ولی تخلف رانندگی محسوب می‌شود. در زیر ۲۳ نوع  تخلفی که شاید تاحالا فکر می‌کردید انجام آن مشکلی  ندارد را نظاره می‌کنید. تخلفاتی که از ۱۰ تا ۵۰ هزار تومان جریمه برای فرد متخلف را دارد  این قوانین به علت اینکه کمتر اعمال می‌شوند، شاید برای رانندگان و مردم کمی عجیب به نظر برسند.

 

عنوان تخلف رانندگی  مبلغ جریمه به ریال
حمل مواد سوختی خارج از باک  ۵۰۰۰۰۰
حمل مواد محترقه با خودرو شخصی ۵۰۰۰۰۰
اعلام نکردن نشانی جدید مالک خودرو به پلیس  ۵۰۰۰۰۰
در اغوش داشتن اطفال حین رانندگی ۵۰۰۰۰۰
رعایت نکردن مندرجات گواهینامه، مانند استفاده نکردن از عینک و سمعک  ۵۰۰۰۰۰
سوار کردن سرنشین داخل صندوق عقب خودرو ۵۰۰۰۰۰
توجه نکردن به فرمان پلیس مدرسه یا همیار پلیس  ۶۰۰۰۰۰
نداشتن آج مناسب در سطح اتکا لاستیک ۴۵۰۰۰۰
آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت  ۴۰۰۰۰۰
حمل جنازه با خودرو شخصی  ۴۰۰۰۰۰
استفاده از پیک نیک داخل خودرو  ۴۰۰۰۰۰
بلند بودن صدای ضبط خودرو  ۴۰۰۰۰۰
نشاندن مسافر یا سرنشین در قسمت چپ راننده ۴۰۰۰۰۰
روشن نکردن چراغ خودرو از زمان غروب آفتاب تا طلوع آفتاب ۴۰۰۰۰۰
پرتاب اب دهان یا بینی به بیرون خودرو ۳۰۰۰۰۰
استفاده نکردن راننده های خودروهای عمومی از تهویه مناسب  ۳۰۰۰۰۰
تعمیر یا شستشوی خودرو در راههای عمومی  ۳۰۰۰۰۰
عبور از میان دسته های عزاداری یا تشییع جنازه ۳۰۰۰۰۰
باز کردن در وسیله نقلیه سمت سواره رو بدون احتیاط  ۳۰۰۰۰۰
حرکت پشت خودروهای امدادی  ۳۰۰۰۰۰
استفاده از لاستیک یخ شکن در مواقع غیر ضرور  ۲۰۰۰۰۰
سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو  ۲۰۰۰۰
نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری  ۱۰۰۰۰۰