میشولک

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب ۲۳: دشمن دوست نما

۲۹ فروردین ۱۳۹۶


زمانی که تمام نقشه های پلید دشمن نقش بر آب شود، از در دوستی وارد می شود. آنگاه به گونه ای ضربه می زند که هیچ دشمنی مانند آن را ندیده باشد.

پینوشت: کتاب آقای «محمد محمدی اشتهاردی»

نوشته حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب ۲۳: دشمن دوست نما اولین بار در میهن فال | مرجع سرگرمی و فال و طالع بینی پدیدار شد.