میشولک

خرید اولین بوئینگ ۷۳۵ توسط کیش ایر

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷


کیش ایر اولین بوئینگ ۷۳۵ خود را دریافت کرد .

UR-CQS

این هواپیما محصول ۱۹۹۸ است .

و در ابتدا متعلق به ریو سول بود و ۲۰۰۵ به Varig رسید ۲۰۰۶ درا ختیار پگاسوس بود و ۲۰۱۱ در اختیار یامالا یرلاینز روسیه بود .

۲۰۱۷ در اختیار bukovyna بود و اواخر ۲۰۱۷ به کیش ایر رسید .

موتور هم CFM56-3 است .

نوشته خرید اولین بوئینگ ۷۳۵ توسط کیش ایر اولین بار در پی سی تی پدیدار شد.