میشولک

درخواست پول از هواداران برای خوشگذرانی بازیکنان

۱۹ مهر ۱۳۹۶


 #


در اوایل مرداد ماه بود که باشگاه پرسپولیس با بیانیه ای عجیب از هواداران خود خواست به منظور پرداخت بدهی ها و رهایی از مشکلات مالی کمک های نقدی خود را به حساب خزانه مرکزی واریز کنند که با آن بدهی هایشان را پرداخت کند.

این درخواست عجیب به همین جا ختم نشده و طاهری مدیرعامل باشگاه با مصاحبه و سوءاستفاده احساسات هواداران عدم کمک های مالی از سوی آنها را به ضرر خودشان خواند.

اما حالا مشخص شده باشگاه پرسپولیس کمک های چندصدمیلیونی تاجر ایرانی و کمک یک میلیارد و دویست میلیونی حسین هدایتی برای طارمی را بدون توجه به بدهی هایش در جیب بازیکنان و اشخاص دیگری گذاشته است.

بازیکنان پرسپولیس پول های میلیاردی را خرج شب نشینی و بزم های خود می کنند اما باشگاه چشم به کمک های ۱۰ هزار تومانی هوادارانی دارد که باید از حقوق کارگری و سفره خانواده خود به بازیکانان اعطا کنند.