لیلا وزیری

 لیلا وزیری شناگر تیم ملی آمریکا می باشد.لیلا وزیری که ۳۱ سال سن دارد از پدری ایرانی و مادری آلمان بدنیا آمده است.

لیلا وزیری در مورد هویت شخصی و زندگی خانوادگی خود می‌گوید:

مادرم اصلیت آلمانی دارد و پدرم ایرانی است. پس من پنجاه-پنجاه هستم. این قطعاً ترکیب دلپذیریست.

درم در ایران به دنیا آمده و همان جا بزرگ شده. من یک برادر بزرگتر هم دارم و احساس خیلی نزدیکی به هویت ایرانی ام دارم، یه جورایی یک ایرانی-آمریکایی نسل دوم هستم.

نمی‌توانم ادعا کنم که همچون مهاجرین واقعی هستم، اما پدرم یک مهاجر است و مرا با ویژگی های ایرانی مثل فروتنی و عادت دادن به ارزشهای سنتی بار آورده. پدرم مسلمان است و من با وجود اینکه مسلمان بزرگ نشده ام، دو فرهنگی بودن بخش بزرگ و مهمی از هویتم را شکل می‌دهد.