میشولک

فروش ۱۵۰٫۷ میلیارد تومانی/ صدرنشینی «آینه بغل» در جدول فروش هفتگی

۱۰ دی ۱۳۹۶


فروش سینمای ایران به ۱۵۰٫۷ میلیارد تومان رسید

مجموع فروش سینمای ایران در سال ۱۳۹۶ به ۱۵۰٫۷
میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال های گذشته (تا دی ماه)، رکورد تاریخی دیگری را ثبت
نموده است.

۱۰ فیلم پرفروش روی پرده سینماهای ایران تا این هفته: صدرنشینی «خالتور»

به گزارش اقتصادوما بر اساس آمار فروش فیلم ها در «سی نت»، در جدول پرفروش ترین فیلم های روی پرده سینمای ایران، تا

این هفته،
فیلم «خالتور»، با فروش ۵٫۸۵۱ میلیارد تومانی خود طی ۷ هفته، صدر
جدول
فروش فیلم های روی پرده سینما را در اختیار دارد.
اما «آینه بغل» در هفته سوم اکران خود با فروش ۴٫۵۷۰ میلیاردی خود در رده دوم قرار دارد. «خفگی» نیز با فروش ۴٫۱۷۴ میلیارد تومانی خود رده سوم را در اختیار دارد. جزئیات رده بندی پرفروش ترین فیلم های روی پرده تا این هفته را در جدول زیر ببینید.

پرفروش
ترین فیلم های سینمای ایران در سال ۱۳۹۶: تداوم صدرنشینی «نهنگ عنبر۲»

در جدول فروش سالانه، «نهنگ عنبر ۲»
توانسته است با فروش ۲۱٫۲۲۹ میلیارد تومانی طی ۱۹ هفته،
صدرنشینی جدول فروش سال جاری و نیز جدول پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما از لحاظ فروش ریالی را از آن خود نماید. «گشت۲» نیز با فروش ۱۹٫۸۹۶ میلیاردتومانی خود در رتبه دوم
جدول
فروش فیلم های سینمای ایران در سال جاری قرار گرفته است.
«خوب، بد، جلف» نیز با فروش ۱۶٫۵۰۷ میلیارد تومانی خود رده سوم را در اختیار گرفته است. جزئیات رده بندی پرفروش ترین فیلم های سینمای ایران در سال ۱۳۹۶ را در جدول زیر ببینید.

پرفروش ترین فیلم های سینمای ایران در جدول فروش هفتگی: صدرنشینی «آینه بغل»
به
گزارش اقتصادوما بر اساس آمار فروش هفتگی فیلم ها در «سینما تیکت»،

این هفته فیلم «آینه بغل» در حالی که هفته سوم اکران خود را می گذراند،
موفق شده با فروش ۱میلیارد و ۷۳۱ میلیونی در صدر جدول فروش هفتگی سینمای
ایران قرار گیرد.
پس از
«آینه بغل»، فیلم های «خالتور» با فروش هفتگی ۲۹۷ میلیون و «ثبت با سند برابر است» با فروش هفتگی ۲۵۲ میلیونی در بالای جدول فروش هفتگی سینمای ایران قرار دارند. جزئیات پرفروش ترین فیلم ها در جدول فروش هفتگی و فروش کل این فیلم ها را در جدول زیر ببینید.