میشولک

مدیر‌جمهوری آمریکا:مورد تحقیق قرار گرفته ام

۲۹ خرداد ۱۳۹۶


مدیر‌جمهوری آمریکا:مورد تحقیق قرار گرفته ام :مدیر‌جمهوری آمریکا اعلام کـــرد، در رهستای تحقیقات درباره احتمال مداخله روس‌ها در انتخابات نوامبر گذشته، مورد تحقیق قرار گرفته هست.

مدیر‌جمهوری آمریکا:مورد تحقیق قرار گرفته ام

 

مدیر‌جمهوری آمریکا:مورد تحقیق قرار گرفته ام

مدیر‌جمهوری آمریکا اعلام کـــرد، در رهستای تحقیقات درباره احتمال مداخله روس‌ها در انتخابات نوامبر گذشته، مورد تحقیق قرار گرفته هست.

رویدادگزاری فرانسه گزارش داد؛ دونالد ترامپ، مدیر‌جمهوری آمریکا همچنین از فرد شماره دو وزارت دادگستری آمریکا که مسوول انجام این تحقیقات هست، به انجام گرفتت انتقاد کـــرد.

شورای ویژه تحقیقات درباره نفوذ روسیه در روند انتخاباتی آمریکا با حضور یک تیم حقوقی رویداده به جریان افتاده و مصاحبه‌هایی نیز در این رابطه انجام انجام گرفته هست.

ترامپ به اخراج جیمز کومی، مدیر سابق اف‌بی‌آی آن هم به دلیل امتناع او از رها کـــردن تحقیقاتی درباره مایکل فلن، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا متهم هست. مدیر‌جمهوری آمریکا هرگونه تلاش برای نفوذ در روند تحقیقات را انکار می‌کند اما نقل کـــرد هست زمانی که کومی را اخراج می‌کـــرده، روسیه را در نظر داشته هست.

او پیش از سفر کوتاهش به میامی در پیامی توئیتری نوشت: “من برای اخراج مدیر اف‌بی‌آی از طرف جناب آقا مورد تحقیق قرار گرفتم که به من گفت مدیر اف‌بی‌آی را اخراج کن!”

این نخستین بار هست که ترامپ به صورت علنی اذعان می‌کند که به دلیل مانع‌تراشی در روند قضایی از او تحقیق انجام گرفته هست.