میشولک

چند نکته پیرامون “خشت خام سی و سوم , گفتگوی حسین دهباشی با سرتیپ شهرام رستمی”

۲۷ فروردین ۱۳۹۷درود بر دوستان گرامی

بیگمان خیلی هاتون این گفتگو رو تماشا کردید و یا دستکم, بخشهایی از اون رو دیده باشید:

http://www.tarikhonline.com/posts/ma…%۸۵%DB%8C.html

از پاییز سال گذشته که این گفتگو بیرون آمد, سخنان بسیاری پیرامونش زده شد, به ویژه آنچه که تیمسار رستمی درباره پرواز ۶۵۵ هما فرمودند.

گویا نخست بخش کوچکی که پیرامون پرواز ۶۵۵ هما بوده است, از این گفتگو پخش شده بوده که با هیاهو و دادوفریاد فراوانی روبرو شد.
گویا جناب دهباشی در پاسخ به این هیاهو بود که اینچنین توییت کرده بودند:

#تاریخآنلاین کلیپی که با قطعهای از سخنان امیر سرتیپ خلبان ش.رستمی منتشر شده، تدوین، تلخیص و تقطیع گردیده و مورد تایید اینجانب و ایشان نیست

با اینهمه, از دید بنده خود ِ گفتگو که در رخشاره ای ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه و ۵۸ ثانیه ای پخش شد نیز فراگیر نیست و نشانه هایی از برش و ویرایش در آن میبینیم.

از آنجا که از یکسو گویا در انجمن ما به این گفتگو پرداخته نشد (و اگر شده بنده نتونستم پس از جستجو بیایم) , و از سویی دیگر فرموده های تیمسار رستمی بیگمان گویای بخشی از تاریخ نیروی هوایی کشور هست , شایسته دیدم در اینجا قرارش بدم و همچنین از دید خودم به چند تا از نکته های ان بپردازم.

همچنین, در نوشتاری دیگر به بخش سی و هفتم برنامه خشت خام که گفتگو با تیمسار آذربرزین هست پرداخته خواهد شد.

این رو بایست بگم که هرچند بنده خود را یک “او گیک ِ تامکت-دوست” میدانم و برای خلبانان اف-۱۴ سنایش فراوانی دارم, تلاش کرده ام که در نوشتارم تنها جستجوگر راستیها باشم.

از آنجا که بیشترین ایرادها بر فرموده های تیمسار رستمی, بر آن بخشیست که پیرامون سرنگونی ارباس هما بدست ناو وینسنز بود, با همین آغاز میکنم.

شاید بد نباشه پیش از ادامه, این نوشتار رو یکبار دیگه ببیند:

جستار «پرواز بي فرود ايران ار ۶۵۵» : http://www.aerospacetalk.ir/vb/showthread.php?t=21527

و این دو نمونه از نقدها:
پاسخ به تحریف تاریخ توسط امیر رستمی/از خرید اف-۱۴ تا کودتای نقاب : https://www.mehrnews.com/news/412474…۸۲%D8%A7%D8%A8

واکنش حبیب احمدزاده به حرفهای حاشیه ساز میهمان برنامه حسین دهباشی ادعای اشتباه هواپیمای جنگی با مسافربری قابل قبول نیست :
http://newspaper.fdn.ir/newspaper/BlockPrint/125279

اگر همه ی سخنانی که تیمسار رستمی فرمودند, همان باشد که در این ۲س۱۸د۵۸ث آمده (بزبانی دیگر, هیچ بخشی از آن ویرایش و یا کاسته نشده است) واگر بخواهیم با دیدی ژرفا نگرانه سخنانشان را نشنویم, آنگاه از دید بنده چه بسا برخی از ایرادهایی که بر ایشان گرفته شده بجا خواهد بود.

ولی آنچه از دید بنده کاستیهای نوشتاری همچون این دونمونه ی بالایی هست, یکی باز نگذاشتن پنجره ای برای شوایی (=احتمال) اینکه این ۲س۱۸د۵۸ث همه ی گفتگو نبوده است و دیگر نداشتن نگاهی ژرفا نگرانه به فرموده های سرتیپ رستمی هست.

نخست , نشانه هایی از بلندتر بودن زمان این گفتگو هست, برای نمونه در زمان ۵۱ دق و ۲۳ ثانیه از رخشاره, اشاره ای به گفتگو پیرامون pressure suite هست که فرای آنچه اندکی پیشتر گفته شد مینماید, این به کنار, جناب دهباشی در آغاز گفتگو با سپهبدآذربرزین (خشت خام شماره ۳۷) میفرمایند که این رخشاره ۲ساعت و ۲۸ دقیقه و شش ثانیه ای از میان کم و بیش ۳۴ ساعت گفتگو درآمده است, پس بسیار شدنی مینماید که گفتگو با تیمسار رستمی نیز بیشتر از آن ۲-۳ ساعت باشد.

از دید بنده یا خود تیمسار رستمی اشاره ای به همه ی داستان پرواز ۶۵۵ نکردند , یا اینکه کرده اند ولی در ویرایش پایانی ِ جناب دهباشی نمیبینیم…به ویژه نشان “مریت” دادن به راجرز, اینکه فرمانده های ناوهای نزدیک وینسنز آشکارا به ناکارامدی راجرز اشاره دارند ووو

دوم, اینکه فردیدم (=منظورم) از نگاه ژرفانگرانه به سخنان تیمسار چه بود؟
سرتیپ رستمی هم از توانمندیهای راستین نیروی هوایی سخن میبرند و هم از کاستیهای نیرو (چه پس و چه پیش از بهمن ۵۷).

برای نمونه, در پاسخ به سخنان کم-آگاهانه کسانی چون سردار علایی پیرامون ناتوانیها و نادانی ها نهاجا از ۵۴:۵۹ سخنانی میفرمانید, در پاسخ به برداشتهای نادرست (دستکم از دید من) یزدی و دیگران پیرامون بیهوده بودن تامکت برای ایران از ۱۴:۱۰ فرمایشهایی دارند و پیرامون توانمندیهای نهاجا در باز نگهداشتن داد و ستد دریایی سخنها میفرمایند؛ و از سویی دیگر از شیوه نادرست سامانه همافری و برخورد با همافران سخن میبرند, از کاستیهایی که در برخورد با کارکنان و خلبانان نهاجا میشده/میشود دم میزنند و اینکه چه بسا میشد با روش درست, از فرار برخی خلبانان در جنگ جلوگیری میشد (از دق ۱س۰۰دق۴۵ث), چند بار پیرامون چند داستان ایشون میفرمایند فلان چیز “تقصیر خودمان بود”.

از شیوه واژگانی که تیمسار رستمی برمیگزینند و روش سخنوری ایشان برمیآید که آرمان ایشان راستگویی هست, همین بس که در زمانه ای که چپ و راست در تلاشند برای خود ارزش گیر بیاورند و آبرو بخرند, ایشان بسیار فروتنانه و پرهیزمدارانه با شکار بیش از همان یک فروند میگ ۲۵ی که به چشم خود دیده, برخورد میکند و هرچند جناب دهباشی از Ace بودن ایشان (و شکار تا ۶ فروند هواپیمای عراقی) یاد میکنند, سرتیپ رستمی ما را به داشتن نگاهی پرواگرانه (=محتاطانه) فرا میخوانند (دق ۵۲:۴۰)

از دید بنده, فرمایش های ایشان پیرامون رویداد مرگبار هما۶۵۵ از دیدگاهیست که آرمانش پاسداشت جان آدمی هست و اینکه چه میشد کرد که خون ۲۹۰ بیگناه ریخته نشود.

اینکه ایشان میفرماید “اینجا هم باز مشکل از طرف ما است” را بنده اینگونه میبینم که ایشان در تلاشند تا در واکاوی این رویداد تلخ, جستجوگر این باشند که ما خودمان چه میتوانستیم بکنیم که چه بسا این خونها ریخته نشود.

به مانند این که کودک بیگناهی را دزدی روانی که به خانه زده, میکشد.
بله, دزد روانی بایست پیش از رسیدن به خانه ما دستگیر میشد و به بیماری روانی او رسیدگی میشد.
بله, دزد ۱۰۰% “مقصر” است برای دستبرد زدن به خانه ما
بله, بسیار دردناک است که دزد روانی کودک را کشت

ولی آیا اگر کودک به تنهایی در خانه نبود, آیا باز کودکی کشته میشد؟

همانگونه که گفته شد تیمسار رستمی هم از یکسو از تواناییهایی که نیروی هوایی داشت بدرستی پدافند میکنند و از سویی دیگرایرادها رو میگند.
چندین جا فرمودند در فلان زمینه اونجاش ایراد از خود ما بود؛ و در زمینه اینکه فرماندهی پدافند (یا فرماندهی هر بخش دیگری) بایست یکجا و دست یک نهاد باشه که ۱۶ آشپز در آشپزخانه نباشند, میفرمایند ایراد از ما بود. که از دید بنده درست هست.

گله بر سخنان ایشون (یا آنگونه که ویرایش شده) شاید در اینجاست که شنونده میتواند برداشت کنه که ایراد از ایران بوده که :

-“کاو-بوی” امریکایی آمده در آبهای سرزمینی ایران,

-ارباس هما را زده (گیریم در همان زمان گمان کرده اف ۱۴ باشه),

-هنگامی که آشکارشده نرسپانهای خودش کار را به آن برداشت نادرست (که اف۱۴ رو ارباس دیده)کشانده, هنوز برای دستکم ۲ سال بر چاخانسرایی پافشاری میکند

-سی وی آر و اف دی آر رو پنهانی پیدا میکند و میدزدد, سپس به ایران انگ میزند که چه بسا ایرانیها پنهانش کردند که آبروی جهانیشون کمتر برود,

– بدتر از همه, به فرمانده ی “تریگر هپی” و ناکارآمد نشان مریت میدهند

بیگمان خیلیهامون پس از خواندن چندین گزارش (از ایکائو تا نیروی دریایی امریکا و گزارش پنتاگون وو) و دیدن چند برنامه درباره اش (گفتگوی فرمانده ناوگان پنجم امریکا در بحرین, گفتگو با فرمانده چند شناور نزدیک به وینسنز , رخشاره ای که از همانروز روی وینسنس هست ) از بیبیسی و هیستوری چنل و نشنال جئوگرفیک وو, دیدگاهمون این بوده که آشکارا ۱۰۰% اون خونها بر دست آمریکاییهاست.

من گمان میکنم کسی که یک خلبان نیروی هواییست هیچ, در نیروی هوایی فرماندهی داشته باز هیچ, دستکم کسی که زمانی فرمانده ستاد ارتش شده, میبایست از پیرامون یک رویداد تاریخی و چشمگیر و تلخی همچون سرنگونی ارباس هما آگاه باشد…فراموش کنیم که یک همچین بزرگواری در همچون جایگاهی میتوانسته دسترسی به خیلی داده های سری داشته باشند که دیگران ندارند, ولی کمینه ی داستان اینه که ۴-۵ مستندی که خود اروپا/امریکاییها پیرامون هما۶۵۵ ساختند را تاکنون دیده باشند و گزارشهاشون رو خوانده باشند, بنابراین از دید بنده ایشون بیگمان میدانسته اند که ۱۰۰% اون “تقصیر” از آن امریکاییهاست, ولی ایکاش این روشن, آشکار و بدون اگرواما در رخشاره می آمد.

(این % ها qualitative هست و نه quantitative)

ولی اینکه چه کسانی تا چه اندازه ای میتونستند از سرنگونی اون پرنده و جانباختن ۲۹۰ آدم پیشگیری کنند: بالای ۹۹% به امریکاییها برمیگرده, که بخشیش به چیدمان جنگی اون روز و بودن ناوی همچون وینسنز در اونجا, بخشیش به سیاست فراگیر امریکاییها در برابر ایران, بخشیش به فرایند شناسایی هواپیما (کوری جنگی؟؟؟ scenario fulfillment که شما آنچه میخواهید ببینید رو میبینید, هواپیما اف ۱۴ هست و داره شیرجه میاد!) trigger happy بودن ویلیام راجرز وووو….

کمتر از ۰٫۵% به ایرانیها, چراکه اگر از درگیری درست زیر اون کریدور آگاه بودند, چه بسا بهتر بود پرواز با دیرکرد بلند بشود یا از راهروی دیگری پرواز کند, نکته ی تیمسار از دید من همینجاست. که اگر فرماندهی دست یک نهاد میبود, چه بسا ارباسی برای زدن در آن آسمان نمیبود.
بیاد بیاوریم که فرمانده نزدیکترین ناوهواپیمابر امریکایی به تامکتها و A-6 اینترودرهاش دستور داده در تیررس وینسنز نرن که موشکی سرگردان بشون نخوره…..
همچنین در پسا تراژدی, بارها گفته شد هرگز اف ۱۴ از بندرعباس نپریده ..این نادرستگویی چهره ای کمتر باورپذیر از ایران در جهان میشناسوند.

و کم و بیش نیز ۰٫۵% به ابر و باد و مه و خورشید و فلک و نیروهای دریایی/هوایی عمان, دیگر کشتیهای جنگی و بازرگانی که گفت و شنود رو داشتند ووو که چه بسا یک پیام, یک هشدار, یک پرسش شاید میتونست جلوی جانباختن ۲۹۰ ادم را بگیرد.

هرچند از دید بنده زدن اون ارباس چه بسا ناخواسته بوده, ولی چاخانسرایی فراگیر امریکاییها در لایه های گوناگون؛ و بدتر, ازج نهادن و نشان دادن به راجرز پس از داستان, به هیچ رو بخشیدنی نیست و به هیچرو پذیرفتنی نیست.

به هر رو گمان میکنم باینکه یا چیدمان سخنان تیمسار رستمی میتوانست بهتر باشد و یا ویراینده بریده بخشهاییرو؟, اگر سخنانشون رو در “کانتکست گفتگو” داوری کنیم, برداشت درست تری هم میتوان از سخنان ایشون داشت.

امیدوارم از نوشتار بنده برداشت هواداری از جناب رستمی نشده باشد, تنها تلاشم جستجوی سخن راست و درست بود.

از دید بنده فرمایشهای تیمسار رستمی چه بسا دارای نرسپانها/کاستیهای دیگری در زمینه های دیگری نیز باشد که در اون گفتگو آمده و اینجا به ۳ نمونه اشاره میکنم:

۱- ایشون در ۴۵:۳۵ اشاره دارند که “کسی فکر نمیکرد میگ ۲۵ میتونه بامبر باشه“, هرچند گویا MiG-25RB که ویرایش بمبافکن MiG-25R هست و با دارا بودن سامانه Peleng, توانایی بمباران با ۸ تیر بمب ۵۰۰ کیلویی را داشته در سال ۱۹۷۰ به نیروی هوایی شوروی پیوسته بوده است.

۲- ایشون در۱:۰۴:۱۵ میفرماییند که مرادی در آلمان کشته شد (ولی گویا سویس بوده) و در پاسخ به جناب دهباشی که میفرمایند:”ما حتی یک نمونه سابقه نداریم که خلبان عراقی هواپیمایی رو بیاره در ایران بشونه” در ۱:۰۶:۰۵ میفرمایند “نه“, که بنابراین یا تیمسار رستمی فراموش کردند و یا اینکه این سخن درست نیست:

نقل قول نوشته اصلی توسط AMG
نمایش نوشته ها
داستان اینگونه بوده:
۴ فروند از این میگها برای بمباران نیروهای ما در جنوب باختری پایگاه یورش آورده بودند که ناگهان هواپیماهای رهگیر ما دیدند که این میگ از آرایش (فورمیشن) خود جدا شد و نشان داد که میخواهد بنشیند. چند دم (دقیفه) دیگر با همراهی (اسکورت) یک فروند اف۵ و یک فروند اف۴ به زمین نشست و خلبان جنگ افزار (اسلحه) خود را به ایرانیها داد و برای دیبریف شدن به تهران برده شد.
شوربختانه با اینکه میگ چیزی نزدیک به ۱۰۰ پا بیشتر با ۲ تا HAS (آشیانه سختسازی شده) بازه (فاصله) نداشت ٫ بیرون نگاهداری شده بود و هنگامی که ۶ فروند Su-22 برای از بین بردنش به دزفول آمدند٫ به سادگی پیروز شدند .

بن مایه(منبع):نسک(کتاب) چنگ ایران و عراق در آسمان ٫ تام کوپر و فرزاد بیشاپ٫ چاپ یکم٫ برگ ۱۴۹.

۳- ایشان پیرامون داستان طبس در ۱:۵۳:۴۵ اشاره میکنند که “دیدم ۴-۵ تا هلیکوپتر اینجوری دور هم نشستن…“, ولی آنچه در فرتورها و رخشاره های بجایمانده از آنزمان دیده میشود این است که بالگردها دور هم نبوده اند, بلکه در شمال جاده طبس-یزد, ۳ فروند از بالگردهای ۸ گانه پشت هرکولس شماره ۴ بودند (برای سوختگیری, که بالگرد شماره ۳ با همین هرکولس برخورد میکند و آتشسوزی و تباه شده برنامه امریکاییها) , یک فروند از بالگردها پشت هرکولس شماره ۶ بودند ؛ و در جنوب جاده دو فروند دیگر از بالگردها پشت سر هرکولسی دیگر. (بالگرد شماره ۶ پس از آسیبی که پیدا کرده بود و پیش از رسیدن به طبس, در جنوب ایران به زمین نشانده شده و رها شده بود, سرنشینانش با بالگرد شماره ۵ که آنهم از ادامه گمارش باز مانده بود, به کشتیها برگشتند)

{ برای نمونه: https://www.youtube.com/watch?v=Ohy2-QIM-7sو https://www.youtube.com/watch?v=tFwKRiuuhWM}

بنده آگاه نیستم که آیا پیش از پخش اون گفتگو, سرتیپ رستمی رخشاره را دیده اند یا خیر, به هر رو ایکاش همه فرمایش ایشان و تک تک واژگانشان ایرادناپذیر میبود و به هیچرو جای برداشت نادرست رو برای دیگران باز نمیگذاشت.