کمال کامیابی نیا به همراه همسر و دخترش

کمال کامیابی نیا و همسرش در ماشین شخصی

کمال کامیابی نیا بازیکن تیم پرسپولیس می باشد.

این بازیکن ۲۸ ساله چند سالی است که ازدواج کرده و دارای یک فرزند دختر می باشد.در ادامه عکس جدیدی از کمال کامیابی نیا در کنار همسر و فرزند را مشاهده می کنید.

 

کمال کامیابی نیا در کنار همسر و دخترش

کمال کامیابی نیا در کنار همسر و دخترش