سارا منجزی

 

سارا منجزی بازیگر کشورمان با انتشار عکس هایی, صفحه شخصی اش را بروز کرد.این بازیگر ۳۴ ساله در این عکس ها درحالی دیده می شود که درحال تجربه پاراسل می باشد.

 

پرواز در قلب ارامش

عکس جدید سارا منجزی

عکس جدید سارا منجزی

 

سارا منجزی درحال پاراسل سواری

سارا منجزی درحال پاراسل سواری